INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO TECHNICKÉ SLUŽBY


 • snadná spolupráce s obcemi
 • sdílení informací s poplatníky
 • přístup z mobilních zařízení
 • tvorba a správa webových stránek (CMS)
 • řízení provozu a obchodu, e-shop
 • automatická fakturace
 • sledování nákladů na zakázky a střediska
 • sledování provozu vozidel a strojů
 • plány provozu vozidel, trasy, mapy
 • průběžná evidence odpadů
 • evidence nádob

     NEČEKANÉ MOŽNOSTI

 
        

Snadná spolupráce

Spojujeme obce, zákazníky (poplatníky), organizace a firmy s technickými službami.

Sdílení informací

Obcím, organizacím, firmám a zákazníkům umožňujeme přístup k informacím přes webové stránky.

Evidence odpadu

Průběžně evidujeme odvezený odpad a nádoby na separovaný a komunální odpad.NEČEKANÉ MOŽNOSTI

 • možnost si vytvořit a spravovat vlastní webové stránky (CMS)
 • řízení provozu a obchodu, automatická fakturace
 • plány a sledování provozu vozidel a strojů, trasy vozidel, mapy
 • sledování nákladů na zakázky (smlouvy) a střediska
 • průběžná evidence odpadů
 • evidence nádob, čárových kódů/QR, RFID, fotografií a map
 • e-shop pro známky, nádoby, produkty, služby, atd.
 • banka, platby, pokladna, účtenka, EET, automatické upomínky plateb e-mailem
 • přístup z mobilních telefonů a mobilních zařízení
 • připravujeme: plánování a řízení projektů (na výstavbu a opravy komunikací, osvětlení, budov a sítí), sledování vozidel, vážení odpadu a správu hřbitovů


 

Schéma sdílení informací mezi technickými službami - zaměstnanci, zákazníky, obcemi a organizacemi